Du er her: Forside / Aktuelt

Reaksjonene er oppdragelse - ikke straff

Straff i betydning påført onde vil i liten grad lære bort positiv atferd og dermed gjøre det vanskeligere å nå fram med andre byggende tiltak.

Den kriminelle lavalderen på 15 år er i Norge grensen for når samfunnet kan straffe gjerningspersonen for lovbrudd. Barn under den kriminelle lavalder er fortsatt i en livsfase der læring av rett og god atferd er viktig. Langt på vei gjelder det også unge i alderen 15 til 18 år. Tiltakene som settes inn ved kriminalitet skal nettopp støtte opplæringen i rett og god atferd.

Straff i betydning påført onde vil i liten grad lære bort positiv atferd og gjøre det vanskeligere å nå fram med andre byggende tiltak. Derfor bør ikke tiltak som samfunnet setter inn for å hjelpe barn og unge bort fra kriminalitet, ha straff i strafferettslig forstand som formål, verken skjult eller åpent.

Reaksjoner på lovbrudd skal være av oppdragelsesmessig art. I tillegg vil det være behov for tiltak som gir hjelp til ulike årsaker for en vanskelig livssituasjon.

 
 

Det viktige samarbeidet

Samfunnets reaksjon overfor barn og unge som begår kriminalitet, må ivaretas av flere offentlige instanser og på flere forvaltningsnivåer.
 

Forutsetninger for å lykkes

Grunnleggende samfunnsverdier som menneskeverd, respekt, omsorg og solidaritet skal ligge til grunn for tiltakene overfor unge lovbrytere.
 

Hvorfor må vi reagere?

Det er ingen grunn til å akseptere at mindreårige barn begår lovbrudd.
 

Reaksjonene er oppdragelse - ikke straff

Straff i betydning påført onde vil i liten grad lære bort positiv atferd og dermed gjøre det vanskeligere å nå fram med andre byggende tiltak.
 

Tvang eller frivillighet?

Hvordan lærer barn å ta ansvar?